Liikmetaotlus

Seltsi liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda kõik endokrinoloogid ja endokrinoloogia piiriala arstid, kes soovivad arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmestaatuse saavutamiseks tuleb liikmeks astuda soovijal täita alljärgnev vorm ja tasuda Seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaks. Avalduse esitamisega nõustub liikmestaatuse soovija täitma Seltsi põhikirjas sõnastatud eesmärke ja tegevusi ning nõustub saama Seltsilt regulaarseid uudiskirju seltsi tegevuse kohta. Täpsemalt loe liikmeks astumise võimalustest Eesti Endokrinoloogia Seltsi põhikirjast.