Kutse muutsoolisuse webinarile 7.12 (tasuta)

Äripäev korraldab koostöös Medicumiga webinari muutsoolisusest.

Veebiseminaril teeme ülevaate transsoolisust käsitlevast kirjandusest ning selgitame, kuidas on Eestis korraldatud soolise ebakõlaga inimeste abistamine ning milline see võiks tulevikus olla.

Sihtgrupp: Perearstid, pereõed, naistearstid, ämmaemandad, uroloogid, kirurgid, psühhiaatrid, endokrinoloogid

Sooline ebakõla on erinevus inimese bioloogilise sünnisoo ja tunnetusliku soolise kuuluvuse vahel, tegemist on vaid inimese enda poolt tajutud seisundiga, diagnoosi püstitamiseks objektiivsed meetodid puuduvad.

Kogu arenenud maailmas, sealhulgas ka Eestis, on viimastel aastatel suurenenud teismeliste ja varastes 20. eluaastates sünnisoolt naiste arv, kellel on probleem oma soolise identiteediga ning kes soovivad arstlikku sekkumist.

Alates 2021. aasta maikuust on järgneva 14 kuu jooksul sotsiaalministeeriumi poolt loodud soovahetuse arstlikku ekspertiisikomisjoni laekunud sünnisoo muutmiseks 75 avaldust. Enam kui pooled pöördujatest on 15-24aastased sünnisoolt naised. Võrdlusena – eelneva 14 aasta jooksul on sotsiaalministeerium väljastanud soovahetust lubava käskkirja umbes 140 inimesele. Sooandmete muutmiseks dokumentides on 14 kuu jooksul laekunud 27 avaldust, 2010. aasta juulikuust kuni 2020. aasta septembrini muutis Eestis 74 inimest oma juriidilise soo.

Lektoriteks on naistearst Kai Haldre ja tänavu ämmaemanda diplomi saanud Gloria Haar/Niit. Doktor Haldre juhib ka komisjoni, kes sooviavaldusi menetleb ja kinnitab, et viimasel paaril aastal on avalduste arv märgatavalt kasvanud. Silma torkab noorte naiste, ka alaealiste sooviavalduste kasv muutuda transmeheks. Käsitleme webinaril seda, kuidas protseduur käib, mis probleemid ja väljakutsed seisavad nii perearstide kui ka eriarstide ees.

Pärast e-testi sooritamist saavad tervishoiutöötajad Medicumilt 2 täiendkoolituspunkti.

Link webinarile:

https://pood.aripaev.ee/transsoolisus

Leave a Reply

Your email address will not be published.